• Pin năng lượng mặt trời

    Pin năng lượng mặt trời làPin năng lượng mặt trời là vật liệu đặc biệt có khả năng chuyển đổi quang năng của ánh sáng mặt trời thành điện năng được lắp trong hệ thống điện mặt trời. Cũng như thủy điện thì tạo ra điện từ nước, nhiệt điện tạo ra điện từ than… còn pin năng lượng mặt trời thì tạo ra nguồn điện từ bức xạ ánh sáng của mặt trời.
  • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới

    Điện mặt trời hòa lưới là gì? Điện mặt trời hòa(nối) lưới là hệ thống hoạt động kết hợp giữa điện năng lượng mặt trời và điện lưới quốc gia (EVN). Điện mặt trời hòa lưới bao gồm 2 loại:
  • Điện năng lượng mặt trời

    Điện năng lượng mặt trời là gì? Điện năng lượng mặt trời là nguồn điện được tạo ra từ việc chuyển đổi bức xạ ánh sáng mặt trời thành điện năng bằng cách sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời và các thiết bị điện tử chuyển đổi tính chất nguồn điện tạo ra sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Chức năng ×
Currency
Language